etalagebenen

Etalagebenen (PAV)

Claudicatio Intermittens, ook wel 'etalagebenen' genoemd, is een symptoom van perifeer arterieel vaatlijden. Het wordt veroorzaakt door atherosclerose en kan als pijn of een onaangenaam gevoel in de benen (kramp, branderig, beklemmend, moeheid), vaak éénzijdig, optreden.

Klachten ontstaan na een bepaalde afstand lopen en verdwijnen na stilstaan. De klachten worden veroorzaakt, doordat tijdens het lopen de arteriële bloedtoevoer naar de werkende spieren tekortschiet.Looptraining als een kostenbesparende methode om het vaatlijden te verlichten wordt al jaren aanbevolen. Het positieve effect van looptraining op de loopafstand bij patiënten met Claudicatio Intermittens is aangetoond.

Verondersteld wordt dat looptraining leidt tot het vrijkomen van het bloedvatverwijderende stikstofoxide, vrijgemaakt door het endotheel. Dit leidt tot een toename van de bloeddoorstroming. Looptraining zou ook leiden tot een verbetering van het spiermetabolisme wat zich uit in een toename van de loopafstand.De meest gehanteerde theorie is dat door looptraining angiogenese (nieuw vaatvorming) en redistributie zou optreden wat leidt tot een collaterale circulatie. Dit zou bijdragen aan een grotere bloedtoevoer en een verbetering van de loopafstand.U kunt bij ons een looptrainingsprogramma volgen onder begeleiding van onze gespecialiseerde fysiotherapeut Carla RedegeldZij is lid van 'claudicationet'